Skip to main content
Kvinna

Kvinnosyn

Diskuterar vi islam och kvinnosyn samt kvinnans roll inom islam måste vi först skilja mel­lan vad muslimer gör och vad islam lär. Även om det…
Redaktion Islam.se
31 oktober, 2011
Fakta om jämställdhet i IslamKvinnaxFAQ

Jämställdhet

Denna text är en längre genomgång av kvinnans roll och ställning i ett islamiskt samhälle utifrån ett perspektiv av jämställdhet. Texten är indelad i stycken…
Redaktion Islam.se
28 oktober, 2016
Kvinna

Abort

Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig anledning.   Är graviditeten i det första stadiet, som…
Redaktion Islam.se
29 december, 2011
KvinnaxFAQ

“Hedersmord”

Finns det hedersmord och hedersrelaterat våld i islam? Finns det stöd i Koranen och i profeten Muhammeds samlade uttalanden (ahadīth) för sådana avskyvärda övergrepp? Eller…
Abd Al-Wahid Yahya
1 september, 2012
Kvinna

Kvinnans mindre arv

Islam avskaffade tidigare seder genom vilka arvet enbart gick till den äldste manlige arvingen. Enligt Koranen ärver kvinnan per automatik från hennes fader, make, son…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011
Kvinna

Kvinnoförtryck

Skall vi diskutera kvinnoförtryck och kvinnans ställning i islam måste vi först skilja mellan vad islam lär och vad muslimer gör. Även om det finns…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011
Slöjan i islamKvinnaxFAQ

Slöjan

Slöjan är ett plagg, som ofta, men inte alltid täcker ansiktet. På senare tid har termen kommit att användas för att beskriva den huvudduk som…
Abd Al-Wahid Yahya
13 februari, 2011