Skip to main content
Kategori

xFAQ

JihadxFAQ

Attacker mot civila

Islam förbjuder attacker mot oskyldiga människor, som kvinnor och barn, under krig mellan muslimer och icke-muslimer. Att inte vara troende rättfärdigar i sig själv inte…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011
KvinnaxFAQ

Slöjan

Slöjan är ett plagg, som ofta, men inte alltid täcker ansiktet. På senare tid har termen kommit att användas för att beskriva den huvudduk som…
Abd Al-Wahid Yahya
13 februari, 2011
JihadxFAQ

Extremism

Extremism är idag förmodligen ett av de ord som journalister, författare och politiker använder mest frekvent i samband med att islam diskuteras. Troligtvis var det…
Dr. Salman al-Oadah
13 november, 2011