Skip to main content
All Posts By

Redaktion Islam.se

Uncategorized

Så blir du muslim

https://www.youtube.com/watch?v=9jpe1kh39pY Hur blir man muslim? Islam står över nationalitet, kön och hudfärg. Vi gör inte skillnad på en muslim från Indonesien eller en muslim från…
Redaktion Islam.se
8 januari, 2014
islams fem pelareTro

Islams fem pelare

Islams fem pelare inbegriper flera betydelser av dyrkan. Baserat på en stor mängd bevis hämtade ifrån Koranen och profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid…
Redaktion Islam.se
31 oktober, 2011
Fakta om jämställdhet i IslamKvinnaxFAQ

Jämställdhet

Denna text är en längre genomgång av kvinnans roll och ställning i ett islamiskt samhälle utifrån ett perspektiv av jämställdhet. Texten är indelad i stycken…
Redaktion Islam.se
28 oktober, 2016
Kvinna

Abort

Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig anledning.   Är graviditeten i det första stadiet, som…
Redaktion Islam.se
29 december, 2011
VinägerKropp & Själ

Vinäger

Profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) följeslagare Jābir har berättat: Guds Sändebud tog mig en dag med till hans hem där han fick…
Redaktion Islam.se
25 december, 2011
JihadJihad

Regler för jihad

Inom islam innebär jihad framförallt självrannsakan och striden mot frestelsen och det förbjudna, med strävan efter att vara så rättfärdig som möjligt och följa religionen.…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011
Kvinna

Kvinnans mindre arv

Islam avskaffade tidigare seder genom vilka arvet enbart gick till den äldste manlige arvingen. Enligt Koranen ärver kvinnan per automatik från hennes fader, make, son…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011
Kvinna

Kvinnoförtryck

Skall vi diskutera kvinnoförtryck och kvinnans ställning i islam måste vi först skilja mellan vad islam lär och vad muslimer gör. Även om det finns…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011

Jihad

Det är olyckligt att islam idag är synonymt med terrorism ty långt ifrån att förespråka terrorism är islam en fridfull religion vars fundament lär muslimer…
Redaktion Islam.se
31 oktober, 2011
Kropp & Själ

Omskärelse

Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar (dvs. inom den första levnadsmånaden) medför flera fördelar: Renhet. En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden…
Redaktion Islam.se
26 december, 2005