Skip to main content
All Posts By

Muhammad bin Salih al-Uthaymin

MonoteismGudxFAQ

Monoteism

Herraväldets monoteism (tawhīd ar-rububiyyah) innebär att man bekräftar Guds den Härliges, den Upphöjdes enhet i skapelse, herravälde och organisation . Den detaljerade förklaringen är följande:…