Skip to main content
Jihad

Tvingas till islam

En av de mest grundläggande sanningarna som de heliga texterna - Koranen och profeten Mohammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) sunnah - bygger…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011
JihadxFAQ

Attacker mot civila

Islam förbjuder attacker mot oskyldiga människor, som kvinnor och barn, under krig mellan muslimer och icke-muslimer. Att inte vara troende rättfärdigar i sig själv inte…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011
Jihad

Regler för jihād

Islam anser att allt levande är heligt men speciellt understryks människans helighet. Gud säger i Koranen: Tag inte andras liv – Gud har förklarat heligt…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011
JihadxFAQ

Extremism

Extremism är idag förmodligen ett av de ord som journalister, författare och politiker använder mest frekvent i samband med att islam diskuteras. Troligtvis var det…
Dr. Salman al-Oadah
13 november, 2011