Skip to main content
Jihad

Tvingas till islam

En av de mest grundläggande sanningarna som de heliga texterna - Koranen och profeten Mohammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) sunnah - bygger…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011
Jihad

Attacker mot civila

Islam förbjuder attacker mot oskyldiga människor, som kvinnor och barn, under krig mellan muslimer och icke-muslimer. Att inte vara troende rättfärdigar i sig själv inte…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011
JihadJihad

Regler för jihad

Inom islam innebär jihad framförallt självrannsakan och striden mot frestelsen och det förbjudna, med strävan efter att vara så rättfärdig som möjligt och följa religionen.…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011
Jihad

Extremism

Extremism är idag förmodligen ett av de ord som journalister, författare och politiker använder mest frekvent i samband med att islam diskuteras. Troligtvis var det…
Dr. Salman al-Oadah
13 november, 2011