Skip to main content
All Posts By

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Tro

Själen

En materialist kan inte förneka att människan är skapt av en komponent som är fysisk och en som är immateriell: själen. En materialistisk lära kan…
Religion

Deism

Under början av det sjuttonde århundradet när avståndet mellan vetenskaplig och biblisk sanning växte sig allt större stod filosofer som Edward Herbert (1583-1648) och Voltaire…