Skip to main content
Islam medicinerKropp & Själ

Mediciner

Frå­ga: Är det rätt att använ­da med­i­cin då man är sjuk? Svar: Guds sän­de­bud (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) tillät att man sök­er sjukvård...
Redaktion Islam.se
11 november, 2010
Islam ekonomiKropp & Själ

Utbrändhet

Stress är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i morden tid. Stress kan orsaka magsår, hjärt-kärlsjukdomar, depression, autoimmuna sjukdomar, högt blodtryck, diabetes och även cancer.…
Prof. Ibrahim Bijli Syed
26 december, 2019
VinägerKropp & Själ

Vinäger

Profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) följeslagare Jābir har berättat: Guds Sändebud tog mig en dag med till hans hem där han fick…
Redaktion Islam.se
25 december, 2011
Kropp & Själ

Omskärelse

Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar (dvs. inom den första levnadsmånaden) medför flera fördelar: Renhet. En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden…
Redaktion Islam.se
26 december, 2005
Kropp & Själ

Griskött

Gris, svin och tamsvin betraktas som en domesticerad art, Sus domestica, eller en underart, Sus scrofa domestica, av vildsvinet, Sus scrofa. Hanen kallas galt, (tidigare…
Yunos Andréasson
25 december, 2005
Kropp & SjälxFAQ

Halalslakt

Köttbullen introducerades i Sverige på 1700-talet, tillsammans med kaffe och kåldolmar, efter Karl XII:s återkomst från hans vistelse i det osmanska riket. Det är därför…
Abd Al-Wahid Yahya
13 mars, 2005
Kropp & Själ

Alkohol

Enligt islam är allt skadligt eller vars skadliga inverkan överstiger nyttan förbjudet. Därmed skulle alkohol vara förbjudet även om det inte funnits ett tydligt förbud…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011