Skip to main content
All Posts By

Dr. Bilal Philips

Religion

Medfödd gudstro

Majoriteten av alla människor har alltid trott på Gud. Både forna civilisationer och vår tids naturfolk har byggt samhällen baserade på religion och tro. Förnekelse…
Dr. Bilal Philips
13 november, 2018
Religion

Mys­ti­cism

Mysticism är ett uttryck av föreningen mellan människa och gud och att människans huvudsakliga mål i livet är att försöka nå denna förening. Den grekiske…
Dr. Bilal Philips
14 november, 2011
Religion

Universalitet

Då följderna av att följa fel religion är så allvarliga måste Guds sanna religion vara möjlig att anta på alla platser under alla tider. Med…
Dr. Bilal Philips
14 november, 2011