Skip to main content
islams fem pelareTro

Islams fem pelare

Islams fem pelare inbegriper flera betydelser av dyrkan. Baserat på en stor mängd bevis hämtade ifrån Koranen och profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid…
Redaktion Islam.se
31 oktober, 2011
Tro

Gud

Att tro på Gud innebär: Att tro att Han är den ende sanne Skaparen och Upprätthållaren av allt som existerar. Gud säger i Koranen: Säg:…
Tro

Änglarna

Enligt Muhammed (över honom vare Guds frid och välsignelser) är änglarna en speciell skapelse komna ur ljus. Medan människor har en fri vilja när de…
Tro

Sändebuden och skrifterna

Hade mänskligheten haft en gemensam tro och värdegrund hade vi besparat oss dilemmat med många “ismer” som kapitalism, kommunism, socialism, marxism, leninism, sekularism, existentialism, konfucianism,…
Tro

Domedagen

Prof. John D. Barrow har om domedagen sagt: Utsikterna inför en begränsad livslängd ansågs av många filosofer vara ett incitament för att använda vår tid…
Tro

Ödet

Vad betyder ödet? En tro på ödet innebär att man tror på Guds suveränitet över universum; ingenting har inträffat, inträffar eller kommer inträffa utanför Guds…
Tro

Profeten Muhammed

I Medina finns den näst efter Kaba i Mekka viktigaste helgedomen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller profeten Muhammeds, hans dotter…
Tro

Livet efter döden

 I kapitlet Profeterna berättar Gud i Koranen om något av det som kommer hända efter vi gått bort. Se Koranens Budskap för tolkning till svenska.…
Redaktion Islam.se
29 februari, 2012
Tro

Själen

En materialist kan inte förneka att människan är skapt av en komponent som är fysisk och en som är immateriell: själen. En materialistisk lära kan…