Skip to main content
All Posts By

Dr. Abdullah S. Ash-Shehri

Tro

Gud

Att tro på Gud innebär: Att tro att Han är den ende sanne Skaparen och Upprätthållaren av allt som existerar. Gud säger i Koranen: Säg:…
Tro

Änglarna

Enligt Muhammed (över honom vare Guds frid och välsignelser) är änglarna en speciell skapelse komna ur ljus. Medan människor har en fri vilja när de…
Tro

Sändebuden och skrifterna

Hade mänskligheten haft en gemensam tro och värdegrund hade vi besparat oss dilemmat med många “ismer” som kapitalism, kommunism, socialism, marxism, leninism, sekularism, existentialism, konfucianism,…
Tro

Domedagen

Prof. John D. Barrow har om domedagen sagt: Utsikterna inför en begränsad livslängd ansågs av många filosofer vara ett incitament för att använda vår tid…
Tro

Ödet

Vad betyder ödet? En tro på ödet innebär att man tror på Guds suveränitet över universum; ingenting har inträffat, inträffar eller kommer inträffa utanför Guds…
Uncategorized

Evolution

Antag att vi accepterar evolutionsteorin till fullo. Vi skulle då naturligtvis också anta att människan enbart är ett resultat av slumpmässiga fysikalisk-kemiska processer och att…
Tro

Profeten Muhammed

I Medina finns den näst efter Kaba i Mekka viktigaste helgedomen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller profeten Muhammeds, hans dotter…
5Pelare

Allmosan

Islams tredje pelare är allmosan (az-Zakāt) som innebär att en viss mängd egendom skänks till särskilda behövande. Miljontals människor i världen lider av svält och…
5Pelare

Vallfärden

Kaba är en byggnad som ligger i Mecka i Saudiarabien och är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med al-Masjid an-Nabawi (profeten Muhammeds…
Islams gudssynReligion

Islam

Prof. William C. Chittick har sagt: Muslimers lärde har från början haft vetskap om att allting härstammar från den Ende och att allt kommer att…
Religion

Judendom

Trots förekomsten av hedniska spår är judendomen alltjämt sedd som en monoteistisk religion. Enligt det Gamla Testamentet kan ingen varelse eller skapelse upphöjas till Guds…