Skip to main content
Kategori

5

5Pelare

Allmosan

Islams tredje pelare är allmosan (az-Zakāt) som innebär att en viss mängd egendom skänks till särskilda behövande. Miljontals människor i världen lider av svält och…
5Pelare

Vallfärden

Kaba är en byggnad som ligger i Mecka i Saudiarabien och är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med al-Masjid an-Nabawi (profeten Muhammeds…