Skip to main content
Kategori

Uncategorized

Uncategorized

Bönetider

Letar du efter böne­tider eller en bönetid­ta­bell kan du finna sådan på Islamiska För­bun­dets webb­plats: http://www.islamiskaforbundet.se/sv/islam/bonetider.html
Redaktion Islam.se
30 juni, 2014
Uncategorized

Pandoras ask

Enligt grekisk mytolo­gi visade Prometheus inte någon vörd­nad inför gudar­na och han för­löjli­gade Zeus. Det var han som stal elden från dem så att män­sk­ligheten...
Redaktion Islam.se
7 november, 2013
Uncategorized

Skapad av sädesvätska

Frå­ga: Kora­nen näm­n­er att män­niskan ska­p­ats från jord­stoff men den näm­n­er ock­så att hon ska­p­ats av sädesvät­s­ka. Är inte det­ta motsägelsefullt? Svar: Gud säger: Inser de...
Redaktion Islam.se
7 november, 2011
Uncategorized

Mediciner

Frå­ga: Är det rätt att använ­da med­i­cin då man är sjuk? Svar: Guds sän­de­bud (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) tillät att man sök­er sjukvård...
Redaktion Islam.se
11 november, 2010
Uncategorized

Evolution

Antag att vi accepterar evolutionsteorin till fullo. Vi skulle då naturligtvis också anta att människan enbart är ett resultat av slumpmässiga fysikalisk-kemiska processer och att…
Uncategorized

Vinäger

Profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) följeslagare Jābir har berättat: Guds Sändebud tog mig en dag med till hans hem där han fick…
Redaktion Islam.se
25 december, 2011