Skip to main content
Kategori

Uncategorized

Uncategorized

Så blir du muslim

https://www.youtube.com/watch?v=9jpe1kh39pY Hur blir man muslim? Islam står över nationalitet, kön och hudfärg. Vi gör inte skillnad på en muslim från Indonesien eller en muslim från…
Redaktion Islam.se
8 januari, 2014
Uncategorized

Bönetider

Letar du efter böne­tider eller en bönetid­ta­bell kan du finna sådan på Islamiska För­bun­dets webb­plats: http://www.islamiskaforbundet.se/sv/islam/bonetider.html
Redaktion Islam.se
30 juni, 2014
Uncategorized

Skapad av sädesvätska

Frå­ga: Kora­nen näm­n­er att män­niskan ska­p­ats från jord­stoff men den näm­n­er ock­så att hon ska­p­ats av sädesvät­s­ka. Är inte det­ta motsägelsefullt? Svar: Gud säger: Inser de...
Redaktion Islam.se
7 november, 2011
Uncategorized

Evolution

Antag att vi accepterar evolutionsteorin till fullo. Vi skulle då naturligtvis också anta att människan enbart är ett resultat av slumpmässiga fysikalisk-kemiska processer och att…