Skip to main content
All Posts By

Prof. Sami al-Majid

Jihad

Tvingas till islam

En av de mest grundläggande sanningarna som de heliga texterna - Koranen och profeten Mohammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) sunnah - bygger…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011
Jihad

Attacker mot civila

Islam förbjuder attacker mot oskyldiga människor, som kvinnor och barn, under krig mellan muslimer och icke-muslimer. Att inte vara troende rättfärdigar i sig själv inte…
Prof. Sami al-Majid
13 november, 2011