Skip to main content
All Posts By

Redaktion Islam.se

Historia

Uthmans kalifat

Umar ibn al-Khattab, islams andre kalif, knivhöggs av den persiske slaven Abu Lu'lu'ah under gryningsbönen. När Umar låg på dödsbädden ombads han utse en efterträdare.…
Redaktion Islam.se
26 december, 2011
Pelare

Eid-högtiderna

I islam finns utöver denna veckovisa högtidsdagen djumah (fredag) två årsvisa högtider. Den ena, eid ul-adha, infaller vid pilgrimsfärden och den andra, eid ul-fitr, infaller…
Kropp & Själ

Alkohol

Enligt islam är allt skadligt eller vars skadliga inverkan överstiger nyttan förbjudet. Därmed skulle alkohol vara förbjudet även om det inte funnits ett tydligt förbud…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011