Skip to main content
All Posts By

Redaktion Islam.se

Tro

Livet efter döden

 I kapitlet Profeterna berättar Gud i Koranen om något av det som kommer hända efter vi gått bort. Se Koranens Budskap för tolkning till svenska.…
Redaktion Islam.se
29 februari, 2012
Historia

Uthmans kalifat

Umar ibn al-Khattab, islams andre kalif, knivhöggs av den persiske slaven Abu Lu'lu'ah under gryningsbönen. När Umar låg på dödsbädden ombads han utse en efterträdare.…
Redaktion Islam.se
26 december, 2011
Kropp & Själ

Alkohol

Enligt islam är allt skadligt eller vars skadliga inverkan överstiger nyttan förbjudet. Därmed skulle alkohol vara förbjudet även om det inte funnits ett tydligt förbud…
Redaktion Islam.se
13 november, 2011