Fråga: Jag har läst om någonting som gjort mig upprörd i fråga om islam. Jag har läst att en muslimsk man i ett islamiskt land dödade hans sjuåriga dotter för att det misstänktes att hon våldtagits. Han skall ha sagt: ”Motivet för mordet var att försvara min heder och värdighet.” Är detta vad er religion lär?

Svar: Denna fader är skyldig till mord.

Islams läror skall hämtas från rätt källor – Koranen och vår profets (över honom vare Guds frid och välsignelser) traditioner (sunnah).

I muslimska samhällen är inte allt som sker i enlighet med islam och detta handlande kan då inte tillskrivas religionen i sig. Du skall veta att islams lärde anstränger sig för att motverka dessa osmakliga kulturella seder och styra samhällen mot islams sanna läror.

Enskilda muslimers missgrepp bör inte tillskrivas islam. Från historien känner du till att massakern av indianerna och förslavandet av Afrika inte skall sammankopplas med kristendomen, även om dessa brott begicks av människor som kallade sig för kristna.

Vad du nämnt är inte tillåtet och den som begår ett sådant brott är kriminell och skyldig till mord.

Enligt islamisk lag kan ingen straffas för äktenskapsbrott – man som kvinna – förrän det laga bekräftats att han eller hon är skyldig. I fallet med den sjuåriga flickan skall hon inte straffas alls då hon är minderårig.

Islam tar inte lättvindigt på anklagelser om äktenskapsbrott och än värre är det att straffa någon för det. Den som på falska grunder anklagar någon för äktenskapsbrott kommer få ett strängt straff där denne piskas för att ha baktalat och fördärvade den andres rykte. Är detta straffet för att anklaga någon för att ha begått äktenskapsbrott, hur kan det då vara islamiskt att anklaga och därpå döda grundat på den anklagelsen?

Rättsliga bestraffningar kommer inte tillämpas när någon har tvingats till att göra något, såsom en våldtäkt, varken i detta liv eller i det Nästkommande. Det är den våldtagnes familjs plikt att begära att våldtäktsmannen straffas – inte att straffa den stackars dottern. Faktum är att det är en islamisk rättighet för dottern gentemot hennes familj att de skyddar henne, försvarar henne och utkräver rättvisa å hennes vägnar.

Källa:
Professor `Abd al-Wahhāb al-Turayrī, ”Honor Killings”. www.islamtoday.com.