Islam lär att Gud skapat mannen och kvinnan jämlika, men inte identiska. De skiljer sig fysiskt, biologiskt och mentalt och har olika fallenheter. Deras roller och ansvar är därför olika och på så sätt kompletterar de varandra.

Man kan tänkas invända mot att mannen får gifta sig med fler än en kvinna och insistera på att i rättvisans namn bör kvinnor också ha rätt att praktisera polygami. Följande punkter kan dock vara anledningar till att Gud förbjudet detta:

  1. En utav fördelarna med polygami är att problemet med övertalighet av kvinnor löses.
  2. Män är ofta polygama till naturen medan kvinnor inte är det.
  3. Islam lägger stor vikt vid att faderskapet är känt. När en man gifter sig med fler än en kvinna är det inga problem att veta vem som är fader. Men i fall där kvinnan gifter sig med flera män skulle bara moderskapet vara känt, så till vida man inte gör faderskapstester. Psykologer säger att barn som inte vet vilka deras föräldrar är, speciellt i fråga om fadern, ofta får problem under uppväxten.

Källa:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.