Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig anledning.

Är graviditeten i det första stadiet, som är en period av 40 dagar, och en abort tjänar ett legitimt syfte eller om graviditeten leder till något skadligt, då är det tillåtet att göra abort. Men om en abort görs i detta stadie av rädsla för att inte kunna uppfostra barnet, om man är rädd för att inte kunna bära kostnaderna för att försörja och utbilda barnet, i fruktan för framtiden eller för att ett par känner att de har tillräckligt med barn – då är det inte tillåtet.

Inom islam är det inte tillåtet att avbryta en graviditet när den befinner sig i `alaqah (det andra stadiet) eller mudghah (det tredje stadiet). En pålitlig medicinsk kommitté måste först bestämma att en fortsatt graviditet är en fara för moderns välbefinnande om man är rädd för att hon skall dö om graviditeten fortsätter. Det är tillåtet att göra abort när alla andra medel för att avvärja denna fara undersökts.

Efter det tredje stadiet, när fyra månader passerat, är det inte tillåtet att avbryta graviditeten förutom om en grupp pålitliga medicinska specialister beslutat att det kommer leda till kvinnans död om fostret behålls. Detta bör endast göras om alla andra medel för att hålla fostret vid liv undersökts. Det finns ett medgivande som tillåter abort i detta fall för att undvika det värsta av två dåliga ting.

Källa:
al-Fatāwa al-Jāmi`ah, 3/1056