Skip to main content

Frå­ga: Vad är en gravid eller ammande kvin­na som under ramadan är rädd för sin egen eller för bar­nets skull skyldig att göra om hon bry­ter fas­tan? Bry­ter hon fas­tan, skänker mat och tar igen den eller bry­ter hon fas­tan och tar igen den men utan att ge mat eller bry­ter hon fas­tan och ger mat utan att ta igen den? Vilken av dessa tre sätt är rätt?

Svar: Fruk­tar den gravi­da kvin­nan under ramadan för sig själv eller för sitt oföd­da barn bry­ter hon fas­tan och hon är enbart skyldig att ta igen fas­tan. Hennes sit­u­a­tion är likvärdig med den som inte är till­räck­ligt stark för att fas­ta eller som är rädd för att ta ska­da av fas­tan. Gud säger:

Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fas­ta därefter] under motsvarande dagar. [1]Kora­nen 2:185

Det­sam­ma gäller den ammande kvin­nan om hon kän­ner fruk­tan när hon ammar sitt barn under ramadan eller om hon kän­ner fruk­tan om hon fas­tar och inte ammar bar­net. Hon bry­ter fas­tan och är enbart skyldig att ta igen den.

Och framgång kom­mer från Gud.

Käl­lor:
Muham­mad bin ‘Abdul-‘Aziz al-Mus­nad (1422), Fatāwa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Mak­ta­ba Dār us-Salām. 301 s. ISBN saknas;Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 2:185