Fråga: Vad är en gravid eller ammande kvinna som under ramadan är rädd för sin egen eller för barnets skull skyldig att göra om hon bryter fastan? Bryter hon fastan, skänker mat och tar igen den eller bryter hon fastan och tar igen den men utan att ge mat eller bryter hon fastan och ger mat utan att ta igen den? Vilken av dessa tre sätt är rätt?

Svar: Fruktar den gravida kvinnan under ramadan för sig själv eller för sitt ofödda barn bryter hon fastan och hon är enbart skyldig att ta igen fastan. Hennes situation är likvärdig med den som inte är tillräckligt stark för att fasta eller som är rädd för att ta skada av fastan. Gud säger:

Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande dagar.1

Detsamma gäller den ammande kvinnan om hon känner fruktan när hon ammar sitt barn under ramadan eller om hon känner fruktan om hon fastar och inte ammar barnet. Hon bryter fastan och är enbart skyldig att ta igen den.

Och framgång kommer från Gud.

Källor:
Muhammad bin `Abdul-`Aziz al-Musnad (1422), Fatāwa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dār us-Salām. 301 s. ISBN saknas;
Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8

  1. Koranen 2:185 []