Det har bekräftats i autentiska berättelser från profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – att Abu Hurairah1 har rapporterat att en man en gång kom till Guds sändebud och sade: ”Vem har störst rätt till mitt goda sällskap?” Han svarade: ”Din moder.” ”Sedan vem?” ”Din moder.” ”Sedan vem?” Profeten svarade åter: ”Din moder.” Mannen frågade en fjärde gång: ”Sedan vem?” Denna gång svarade han: ”Din fader.2

Denna profettradition illustrerar hur stor rätt modern har; en rätt som är tre gånger större än faderns. Modern ges dessa rättigheter för hennes tålamod, svårigheterna hon genomgår under graviditeten samt födseln och för att hon uppfostrar och utbildar barnen. Detta är något fadern inte behöver genomgå men ändå ges han en rätt då han försörjer barnen, uppfostrar dem och förser dem med en utbildning.

Och Gud den Allsmäktige vet bäst.

Källa:
Muhammad bin `Abdul-`Aziz al-Musnad (1422), Fatāwa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dār us-Salām. ISBN saknas

  1. En av profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) följeslagare, []
  2. al-Bukhārī 5971 och Muslim 2548 []