Islam började inte med profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) och inte heller var han dess upphovsman. I grund och botten består islam av samma budskap som återfinns i de tidigare uppenbarelserna som alla Guds profeter har lärt ut.

Islams troslära är en evig sanning som aldrig ändras. Här förmedlas sanningen om Gud och Hans förhållande till vad ögat kan och inte kan uppfatta av detta universum, livets mening, människans roll däri och vad som händer efter döden.

De pelare som islams troslära består av är tron på:

  1. Gud
  2. änglarna som Han har skapat
  3. Hans skrifter
  4. profeterna varigenom Hans uppenbarelse har förmedlats till människan
  5. det eviga livet efter döden
  6. Guds fulländade dom och makt över människans öde