Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar (dvs. inom den första levnadsmånaden) medför flera fördelar:

 1. Renhet. En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden inte behöver föras bort och en studie visar att enbart 4% omskurna unga män hade dålig hygien jämfört med hela 26% av icke omskurna.1
 2. Skydd emot infektioner i könsorganet som orsakas av förhuden om den är för trång. Detta kan leda till urinretention eller infektioner i ollonet på penis – vilket kräver omskärelse som behandling. I kroniska fall kan barnet utsättas för åtskilliga framtida sjukdomar av vilka den allvarligaste är cancer i penis.
 3. Infektioner i urinröret. Flera studier har visat att ej omskurna pojkar är mer utsatta för infektion i urinröret. I vissa studier var antalet 39 gånger högre än bland omskurna pojkar. I andra studier var talet 10 gånger högre. Andra studier visade att 95% av de barn som lider av infektioner i urinröret inte var omskurna, medan antalet bland omskurna barn inte översteg 5%.
 4. Infektioner i urinröret hos barn, vilket i vissa fall är en allvarlig åkomma. I en studie av Wisewell på 88 barn som drabbats av infektioner i urinröret förekom hos 36% av dem samma bakterier också i blodet. Tre av dem ådrog sig hjärninflammation och två led av njursvikt. Ytterligare två dog som ett resultat av spridningen av mikroorganismer i kroppen.
 5. Skydd mot cancer i penis. Studierna är eniga om att cancer i penis är nästan obefintligt bland omskurna män, medan antalet bland ej omskurna män inte är obetydligt. I USA är andelen peniscancer bland omskurna män 0, medan det bland ej omskurna förekommer 2,2 individer på varje 100 000. Eftersom de flesta invånare i USA är omskurna inträffar denna cancer enbart mellan 750 och 1000 gånger per år. Om befolkningen inte vore omskuren skulle antalet vara 3000. I länder där pojkar inte omskärs, som i Kina, Uganda och Puerto Rico, utgör peniscancer mellan 12-22% av alla cancerfall hos män. Detta är en mycket hög andel.
 6. Sexuellt överförbara sjukdomar. Forskare har funnit att sexuellt överförbara sjukdomar som överförs via sexuell kontakt sprids lättare bland dem som inte är omskurna; speciellt herpes, mjuk schanker2, syfilis, candida3, gonorré och kondylom.

  Det finns många nutida studier som bekräftar att omskärelse minskar risken för att smittas av AIDS. Men det utesluter inte möjligheten att en omskuren man får AIDS som resultatet av sexuell kontakt med en person som har AIDS. Omskärelse är inte ett skydd mot det och det finns inget verkligt sätt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar förutom att undvika promiskuitet och homosexualitet4.

 7. Skydd för makan emot livmodercancer. Forskare har noterat att kvinnor gifta med omskurna män löper mindre risk att få livmoderhalscancer.

Källa:
al-Khitān, s. 76, av Dr. Muhammad al-Bār.

 1. ”Circumcision – Penile Hygiene”. O’Farrell., Kalcev, Oster. 2005, 1964, 1968,. []
 2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjuk_schanker []
 3. Candida är ett släkte jästsvampar. Med candida menas jästliknade svampar, med den äldre beteckning Monilia eller Monila. []
 4. Aids beskrevs först i slutet av 1970-talet av franska läkare som märkte hur homosexuella män i orimligt hög grad drabbades av ovanliga sjukdomar. Åren 1983–1984 identifierades viruset som sprider smittan. Det upptäcktes i det närmaste samtidigt av två forskargrupper (Luc Montagnier i Frankrike och Robert Gallo i USA) och kallades LAV (lymphadenopathy-associated virus) respektive HTLV-III (human T-lymphotropic virus type III), innan man enades om termen HIV (human immunodeficiency virus). []