Fråga: Om någon vill bjuda in någon annan, vad bör han börja med och vad bör han säga?

Svar: Frågeställaren verkar vilja veta hur man ska bjuda in till Allāh. Detta måste göras med visdom, gott tal och varsamhet. Han bör alltid börja med det som är viktigast. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade råda sina budbärare som han sände iväg och han brukade råda dem med det som är viktigast. Han sade följande till Mu’ath när han sände honom till Yemen:

Låt det första du kallar till vara vittnesmålet om att det inte finns någon värdig att dyrka utom Allāh och att Muhammad är Allāhs sändebud. Om de besvarar detta kall, låt dem då veta att Allāh har gjort de fem dagliga bönerna obligatoriska för dem under dag och natt. Om de besvarar detta kall, låt dem då veta att Allāh har gjort allmosa obligatorisk för dem, den ska tas från de rika bland dem och distribueras bland de fattiga.1

Han börjar med det som är viktigast och följer det med det näst viktigaste. Han bör söka det rätta tillfället i tid och plats för att förmedla. Det kanske passar bäst om han bjuder in personen till sitt hem för att sedan ha en pratstund där och under andra tidpunkter kan det passa bättre om han besöker personen i hans och talar med honom där.

Den insiktsfulle och vise muslimen vet alltid när det är rätt tidpunkt för att kalla andra till sanningen.

  1. al-Bukhārī 7372 och Muslim 9 []