Skip to main content

Även om afghan­sk mat kan vari­era mel­lan lan­dets oli­ka region­er så finns det flera likheter. Färsk yoghurt, korian­der, vitlök, lök, vår­lök, tomater, potatis och frukt är allmänt till­gäng­li­ga i alla delar av Afghanistan och används för att tillre­da mat. Frukt och grön­sak­er, färsk och torkad, utgör en vik­tig del av den afghan­s­ka kosten, särskilt på lands­byg­den. Afghanistan pro­duc­er­ar en mängd oli­ka fruk­ter, särskilt vin­dru­vor, granatäp­plen, aprikos­er, bär och plom­mon. Dessa fruk­ter har tra­di­tionellt var­it Afghanistans störs­ta livsmedel­sex­port. Torkade nöt­ter och frön, till exem­pel val­nöt­ter, pista­genöt­ter och man­del är myck­et pop­ulär och rik­ligt förekom­mande i Afghanistan. Speciel­la apelsin­er, som lokalt kallas mal­ta, odlas i det var­ma kli­matet i Nan­garhar-provin­sen. Olivol­ja pro­duc­eras ock­så i Nan­garhar, både för region­al och nationell kon­sum­tion. War­dak-provin­sen är känd för sina goda äpplen och aprikos­er, och sam­ma sak med Kan­da­har för att ha de bäs­ta granatäp­ple­na. Örter och kry­d­dor som används i det afghan­s­ka köket inklud­er­ar myn­ta, saf­fran, korian­der, karde­mum­ma och svart­pep­par. Lamm och kyck­ling är pop­ulära for­mer av kött. Det afghan­s­ka köket bet­onar en väl­bal­anser­ad smak. Mat ska inte vara för kry­d­dig men inte heller för intet­sä­gande. Kon­traster betonas.