De stora världsreligionerna kan delas i två kategorier1:

  1. Profetiska religioner
    Avser främst de tre stora religionerna: judendom, kristendom och islam som ibland kallas för de tre ”monoteistiska religionerna” eller de ”abrahamitiska religionerna”. De kallas profetiska eftersom de grundar sig i gudomlig vägledning uppenbarad för profeterna.
  2. Icke-profetiska religioner
    De övriga stora religionerna: hinduism, buddism, sikhism, och zoroastrianism. De kallas icke-profektiska då ursprunget inte är gudomlig vägledning uppenbarad för en profet.

En kommentar kring de icke-profetiska religionerna

Liksom hinduismen kan buddismens och zoroastrismens ursprung ifrågasättas, likväl som tillförlitligheten i den metod genom vilken deras skrifter har bevarats. De flesta bekännare av icke-profetiska religioner bekräftar att deras skrifter, även om de hålls som heliga, inte är äkta gudomliga uppenbarelser utan snarare samlingar, skrifter, meditationer, sammanställningar och ordstäv från aktade – ibland anonyma – män bevarade från en generation till en annan. Professor John Blackie (1809-1895) noterar:

Kronologi och korrekt historieåtergivning är de svaga punkterna i den hinduiska litteraturen. Vi kan inte räkna med formellt verifierade memoarer av den store reformatorn i den brahmanska religionen.2

En gemensam egenskap hos icke-profetiska religioner är att de består av olika nivåer av polyteism och henotheism3. Hinduismen till exempel ”består av dyrkan av naturen, förfäder, djur, avgudar, demoner, symboler, jaget likväl som den högste guden4. Religionen i det antika Grekland med dess uppsjö av gudar och gudinnor skulle falla väl in i denna kategori.

Källor:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius
LilTeK21 2007: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prevailing_world_religions_map.png

  1. Naik, Zakir (2007) The Concept of God in Major Religions. Darrusalam Publications, s. 9. []
  2. Blackie, John S. (1878) The Natural History of Atheism, New York, 1878, s. 111. []
  3. Polyteism är dyrkan av många gudar medan henotheism är dyrkan av en Gud tillsammans med tron på att andra gudar existerar (Bowker, John (1997) The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, s. 696). []
  4. Theertha, Swami D. (1992) History of Hindu Imperialism, Madras, s.178. []