I denna genomgång lär du dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli ”rituellt ren”. Vi börjar med en teoretisk genomgång som beskriver definitionen av renhet och fortsätter därpå med ett praktiskt exempel.

När du har sett denna film skall du veta:

  1. vad rituell renhet är,
  2. vad som bryter den rituella renheten och
  3. hur man blir ren på nytt.

Källa:
Arkān ul-Islām, Shaykh Ibn `Abdur-Rahmān al-Jibrīn.