Islam står över nationalitet, kön och hudfärg. Vi gör inte skillnad på en muslim från Indonesien eller en muslim från New York, fattig eller rik, svart eller vit. Vad som förenar oss är vårt förhållande till Skaparen av detta Universum.

Muslim blir du genom att säga trosbekännelsen:

”Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyrka utom Gud
och att Muhammad är Guds sände­bud.”

Vilket på arabiska blir:

ashadu an lā ilāha illa-llāh, wa ashadu anna muhammadan rasūlu-llāh.”

(Oroa dig inte om uttalet inte blir perfekt.)

Vill du bli muslim behöver du inte registrera dig någonstans, byta namn, döpa dig eller gå till moskén.