I kapitlet Fatir (Himlarnas och jordens skapare) i Koranen berättar Gud om hur Han har skapat denna värld. Se Koranens Budskap för tolkning till svenska. (Mishari Rashid, 2007)

Människor ”skapar” föremål genom att omskapa redan existerande ting till nya tillstånd och former. Ett träbord var från början ett träd i skogen och dess spik var järn långt ned i berget. Människor hög ned trädet och formade det till en bordsskiva med ben. De tog upp järnet, smälte det och hällde det i formar för att göra skruv och spik. Därpå satte de ihop alla stycken och det blev till ett bord.

Likaså var plaststolar en gång flytande olja långt ned i jorden. Det går inte att föreställa sig någon sittandes på flytande olja som man sitter på en stol. Men genom människans kunskap om att på kemisk väg förädla olja produceras plast och stolar görs för att sitta på.

När man talar om att tillverka olja avser man egentligen att utvinna olja. Oljan tillkom för miljoner år sedan genom geologiska processer. Människan har sedan pumpat upp den ur jorden och raffinerat den. Detsamma gäller träd. Även om människan planterar träd kan hon inte skapa de frön som träd gror ifrån.

Detta är vad människan är kapabel till: att omvandla existerande material.

Människans förmåga till att förstå är begränsad. Hon kan inte förstå det som är oändligt. Vad Gud lärde Adam var att Han skapade denna värld ur tomma intet. När Han vill att någon skall finnas till säger han ”Var!”. Hans befallningar har fört till existens vad som tidigare inte fanns. Denna värld och allt som den rymmer har inte skapats från Gud. Skulle Gud ha skapat världen utifrån Honom Själv reducerar det Honom till samma nivå som skapelsen som enbart ”skapar” av sådant som redan existerar.

De som tror på denna lära förstår inte Guds unikhet. Det finns ingen som kan liknas vid Honom. Hade Han skapat världen utifrån Honom Själv hade Han varit precis som Hans skapelse.

Källa:
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? University of Wales
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius