En extrem tilltro till att vetenskap kan lösa människans alla problem är inte mindre farlig än religiös extremism.

Professor William C. Chittick (1943-) förklarar:

Gemene man tror att vetenskap ensam kan avslöja universums mysterier. De accepterar vetenskapliga upptäckter som sanningar utan att inse att de fullständigt måste lita till den auktoritativa kunskap som vetenskapens prästerskap besitter.1

Prof. Rudy Rucker (1946-), som forskar i matematik och datavetenskap, talar om vetenskapens gränser och absoluta sanningar:

Det yttersta genombrottet kommer inte komma från oss. Ingenstans i den vetenskapliga fästningen finns ett slutgiltigt svar om den absoluta sanningen.2

Den tyske sociologen dr. Norbert Elias (1897-1990) har med rätta påpekat att vetenskapliga metoder ofta är både känslomässigt och personligt laddade:

Precis som andra människor är forskare inom naturvetenskap till en viss del påverkade av personliga förhoppningar och de behov som den gemenskap de tillhör har. De kan vilja främja deras egna karriärer och de kan hoppas att resultaten av deras studier skall vara i linje med de teorier som de tidigare formulerat.3

Maria Midgleys (1919-) diagnos är också relevant:

Många, liksom Darwin och den store genetikern Theodosius Dobzhansky4, har ansett att en attityd av respekt och vördnad inför underverken i den fysiska världen är en grundläggande förutsättning för att kunna studera dem till fullo. Andra har talat i en mer aggressiv ton om glädjen i jakten och triumfen av vetenskapliga upptäckter. Dessa både motiv, och många andra, är uppenbarligen så vanliga inom vetenskapen att det inte talas om dem då de tas för givna.5

Det skall också påpekas att framträdande vetenskapsmän genom århundradena ej har varit främmande inför tanken om att det finns något bortom vetenskapen. Följande citat belyser Newtons respektive Einsteins syn på Guds existens:

Utifrån den harmoni som råder i detta kosmos som jag med min begränsade förståelse kan uppfatta förvånar det mig att det finns människor som säger att det inte finns en Gud. Och vad som gör mig verkligt arg är att de citerar mig för att stödja dessa åsikter.6

Hade det inte funnits något annat bevis än en tumme hade det övertygat mig om Guds existens.7

Uppfattningen att vetenskap ensam kan svara på livets alla mysterier och universums ursprung kan därmed stark ifrågasättas.

Källa:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.

  1. Chittick William C. (2007) Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, Oneworld Books, Oxford, s. 68. []
  2. Barrow, John D. (1998) Impossibility: the Limits of Science and the Science of Limits, Oxford University Press, s. 218. []
  3. Elias, N. (1956) Problems of Involvement and Detachment, British Journal of Sociology, 7:3, s. 228. []
  4. Theodosius Grygorovych Dobzhansky, född 25 januari 1900 i nuvarande Ukraina, död 1975 i USA, var en rysk-amerikansk genetiker och evolutionsbiolog. Dobzhansky var under hela sin livstid en religiös man och medlem i den Ortodoxa kyrkan. []
  5. Midgley, M. (2002) Evolution as Religion: Strange Hopes and Stranger Fears, Routledge, s.2. []
  6. The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, s. 214. []
  7. ttp://bhoibhoi.multiply.com/journal/item/4?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem []