Enligt grekisk mytologi visade Prometheus inte någon vördnad inför gudarna och han förlöjligade Zeus. Det var han som stal elden från dem så att mänskligheten skulle kunna dra nytta av dess värme.

Människan hade hindrats elden och stod inte i makt till att kunna påverka sitt eget tillstånd. Utan elden kunde hon inte tillverka de verktyg som skulle kunna ge henne makt till att styra världen. Genom att stjäla elden från gudarna hade Prometheus gjort det möjligt för henne att bli ”upplyst” och hon fick då chansen att forma sitt eget öde efter egna villkor. Ateismen såg Prometheus som en befriare som hade visat på människans behov av och möjlighet till att göra sig fri från gudarnas grepp och därigenom styra över det egna ödet.

Det finns dock en fortsättning på denna grekiska myt som ”de upplysta” har förbisetts. Gudarna hämnades när Prometheus stal elden. Zeus sände Pandora till Prometheus broder, Epimethius, bärandes på en ask som hon instruerats till att inte öppna. Pandora kunde dock inte motstå frestelsen och öppnade asken varvid allsköns olyckor och sjukdomar flög ut över världen. Innebörden av denna myt kan tänkas vara att människans försök till att uppnå absolut makt leder till oförutsedda och katastrofala följder.

Ateismen har presenterats som en befriare med syfte att göra människan fri från de regler som religionen har ålagt henne. Uteslutandet av Gud har dock lett till ny brutalitet och politiskt våld. Öppnandet av Pandoras ask ledde till tillkomsten av både nazism och kommunism.

En av de många invändningar som har riktats mot religionen är att den utgör en orsak till våld och förtryck. Historien visar dock att ateism har gjort sig skyldig till långt fler överträdelser. Enbart kommunister uppskattas ha bragt 85 – 100 miljoner människor som livet.

Humanism anses vara ett fredligt alternativ till religion, likväl är det människan själv som är ansvarig för så mycket av det onda vi ser i denna värld1.

Källa:
Salafi Manhaj, The Straight Path. Salafi-Manhaj.com 2006

  1. Under det senaste århundradet har Guds existens diskuterats och hur den är förenlig med lidande och ondska i denna värld. Filosofen William Alston (1921) har sagt att filosofer nått konsensus i fråga om att de argument som försöker visa att ondska logiskt sett är inkompatibel med Guds existens är ogiltiga.

    Ateister förutsätter att Gud inte har moraliskt tillräckliga anledningar för att tillåta ondska. Människan har dock en begränsad förmåga till att göra ett sådant övermodigt antagande, då vi är begränsade i tid, rymd och framsynthet. Ondska, som ser meningslös ut, kan istället vara en del av en större plan och inte alls ont. Ett exempel på detta är kaosteorin. Vetenskapsmän har upptäckt att vissa makroskopiska system är mycket instabila på grund av de allra minsta störningar. En fjärils flaxande i Sydafrika kan sätta i rörelse krafter som till sist resulterar i en orkan över Atlanten. På grund av människans begränsade förmåga till att förstå vad som kommer att hända kan vår observation av en viss fjäril aldrig förutse att vad den gör kommer att leda till en fullskalig orkan. []