Fråga: Vilken är beskrivningen av ghusl?

Svar: Det finns två olika beskrivningar av ghusl:

Det obligatoriska sättet vilket innebär att man tvättar hela sin kropp med vatten inklusive att man sköljer munnen och drar upp samt snyter ut vattnet från näsan. Tvättar man hela sin kropp på något sätt är man fri från den stora orenheten och ens rening är fullständig. Detta enligt Allāhs den Upphöjdes ord:

Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. 1

Det fullständiga sättet vilket innebär att man gör ghusl på det sätt som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde det. När han ville göra ghusl på grund av janabah2 tvättade han händerna, könsdelarna och vad som rörts av orenheter från den intima samvaron. Sedan gjorde han en fullständig tvagning på det sätt som tvagningen har beskrivits. Därefter tvättade han huvudet och hällde vatten över det tre gånger. Och sedan tvättade han återstoden av kroppen. Detta är beskrivningen av en fullständig ghusl.

Författare:
Muhammad bin Salih al-‘Uthaymin

Källa:
Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 358 s. ISBN 9960-892-66-2

Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8

  1. Koranen 5:6 []
  2. Den rituella orenheten som uppstår efter samlag. []