När man har bestämt sig för att bli muslim är det viktigt att lära sig hur bönen utförs. På denna sidan finner du en sammanställning över hur man uppnår rituell renhet genom ghusl och tvagning samt hur bönen utförs i detalj.

Det kan vara svårt att ta till sig denna information enbart genom att läsa så försök gärna finna någon i din omgivning som kan hjälpa dig med detaljerna.

Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han vill rena er och fullkoma Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet.1

Och de som håller fast vid Skriften och regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som förbättrar och ställer till rätta bli utan lön.2

De fem bönerna kan liknas vid en bäck som rinner utanför er dörr i vilken ni rengör er fem gånger om dagen.3

När tiden för bönen kommer och en muslim tvagar sig, bugar och nedfaller på rätt sätt, då kommer denna bön att vara en gottgörelse för tidigare synder, så länge inga stora synder begås. Detta gäller för alltid.4

  1. Koranen 5:6 []
  2. Koranen 7:179 []
  3. Riyād us Sālihīn 1043 []
  4. Riyād us Sālihīn 1046 []