Islam är den dominerande religionen i Mellanöstern, Sahel, Afrikas horn, Nordafrika och vissa delar av Asien. Stora grupper av muslimer lever också i Kina, Balkan, Indien och Ryssland. I andra delar av världen har muslimska grupper invandrat; i Västeuropa, till exempel, är islam den näst största religionen efter kristendomen, där muslimer utgör 6% av den totala befolkningen. Den största muslimska befolkningen i ett land är Indonesien där 12,7% av världens muslimer lever följt av Pakistan (11,0%), Indien (10,9%) och Bangladesh (9,2%)1.

Nedan följer ett bildgalleri över den islamiska världen från Mexico i väst till Kina i öst.

  1. ”Muslim-Majority Countries”. The Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center. Läst 22 December 2011. []