I den­na genomgång lär du dig hur man utför bönen genom en teo­retisk genomgång som där­på följs av tre prak­tiska exempel.

När du har sett den­na film skall du veta:

  1. vad som krävs för att bönen skall vara giltig,
  2. vad som gör bönen ogiltig och
  3. hur man ber i praktiken.

Käl­la:
Arkān ul-Islām, Shaykh Ibn ‘Abdur-Rah­mān al-Jibrīn.