I denna genomgång lär du dig hur man utför bönen genom en teoretisk genomgång som därpå följs av tre praktiska exempel.

När du har sett denna film skall du veta:

  1. vad som krävs för att bönen skall vara giltig,
  2. vad som gör bönen ogiltig och
  3. hur man ber i praktiken.

Källa:
Arkān ul-Islām, Shaykh Ibn `Abdur-Rahmān al-Jibrīn.