Skip to main content
All Posts By

Dr. Laurence B. Brown

Religion

Agnostiker

Agnosticism är av väsentlig betydelse i varje teologisk diskussion, eftersom agnosticism existerar parallellt med alla religioner snarare än att anta en separat eller motsatt teologisk…
Dr. Laurence B. Brown
14 november, 2011
Religion

Ateism

Ateister må hävda att de inte erkänner Guds existens, men vissa kristna och samtliga muslimer menar likväl att även den mest hårdnackade ateisten innerst tror…
Dr. Laurence B. Brown
14 november, 2011