Kunskap om religionen är oumbärlig därför att utan den är det inte möjligt att utföra dess förpliktelser. Profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser) har sagt: ”Till den Gud önskar väl ger Han kunskap om religionen.

Världslig kunskap kan också vara nödvändig och muslimer uppmuntras till att inhämta den både för att den skall komma till nytta för den enskilda individen och för samhället i stort. När de första muslimerna förstod detta överträffade de andra nationer i utveckling och bar kunskapens fackla under många århundraden.

Muslimer gjorde framsteg inom vetenskaper som medicin, matematik, fysik, astronomi, geografi, arkitektur, konst, litteratur och historia. Många nya viktiga läror som användandet av algebra, arabiska siffror och nollan (som var avgörande för matematikens utveckling) fördes till det medeltida Europa från muslimska länder. Likaså var det muslimer som utvecklade sofistikerade instrument likt astrolabium, kvadranten och riktiga kartor för navigation som gjorde resor till Europa möjliga och upptäckten av den Nya Världen.