Kan det vara en slump att fåglar, djur och människor har sina högra respektive vänstra sidor formade på samma sätt; två ögon och inget mer på ansiktets sidor; två öron på vardera sidan av huvudet; en näsa med två hål och inget mer mellan ögonen; en mun under näsan; antingen två ben eller två vingar eller två armar och inte mer? Varifrån härstammar denna yttre enhetlighet utom från en Skapare?

Varför är det så att alla levande varelsers ögon är transparenta till botten med en hård genomskinlig hud på utsidan och inom genomskinliga vätskor med en lins i mitten och en pupill före linsen formade och sammansatta för att kunna skönja ting på ett sådant sätt att ingen levande människa kan laga dem?

Kände slumpen till att det fanns ljus och dess brytning och anpassade därefter alla varelsers ögon för att de skulle kunna komma till användning på alla tänkbara sätt?

Tankarna ovan är Isaac Newtons men delas nog av de flesta människor någon gång i livet; funderingar kring att den värld vi lever i inte kan ha tillkommit av en slump.