Bakgrund
Islam.se grundades den 17 maj 2003 i Lund av @BilalBorchali. Idag drygt 10 år senare är webbplatsen en av landets mest välbesökta informationskällor om islam.

Syfte
Att sprida fri, oberoende och akademisk fakta rörande islam.

Målgrupp
Skola, universitetsväsendet samt alla och envar som vill lära sig mer om islam.

Oberoende
Webbplatsen är oberoende på så vis att den ej är knuten till en viss organisation, ett politiskt parti, ett land eller en ordern. Ekonomiska bidrag accepteras ej.

Värdegrund
Islams lära vilar på Koranen och profetens seder (sunnah) som är rättesnörena för en troende muslim. Sunnah består av ett stort antal utsagor från den första generationens muslimer om vad profeten Muhammed sade eller gjorde i vissa situationer.

Källmaterial
Materialet som utgör denna webbplats härstammar ifrån författare vars arbeten har akademisk signifikans och vars värdegrund överensstämmer med den ovan nämnda. Texterna kan ha omarbetats något för att passa in i webbplatsens helhet.

Förteckning över webbplatser och böcker:

  • Dr. Salman al-Oadah, IslamToday, URL: http://en.islamtoday.net/
  • Dr. Bilal Philips, Bilal Philips Official Website, URL: http://www.bilalphilips.com/
  • Dr. Ash-Shehri, Abdullah ibn Saeed (2010), The Only Way Out, Jubail
  • Office of Dawah in Rawdah, The Religion of Islam, URL: http://www.islamreligion.com/

Förvaltning
Webbplatsen förvaltas av @BilalBorchali och @YunusAndréasson.