Människan föds under omständigheter som hon själv inte valt; familjens religion och den ideologi som samhället bygger på ges båda till den nyfödda vid ankomsten till denna värld. Vid tio års ålder har barnet vanligtvis influerats till att tro att den lära som samhället bygger på är den rätta och att alla bör dela den. Men under uppväxttiden finns det även de som kommer i kontakt med andra läror, vilket kan få dem till att ifrågasätta riktigheten i deras egen tro. Den som söker sanningen når ofta en punkt där han eller hon inser att varje religion, ideologi eller filosofi påstår sig inneha sanningen. Alla uppmanar de människan till att göra gott – så vilken har då rätt? De kan inte alla ha rätt, då de alla påstår att de andra har fel. Hur ska då den som söker sanningen kunna finna den rätta vägen?

Gud har gett oss sinne och intellekt som gör det möjligt för oss att göra detta viktiga val. Därför måste var och en undersöka de bevis som presenteras och välja det som känns bäst tills nya argument läggs fram.

Likt andra religioner och filosofier påstår sig islam utgöra den enda och sanna vägen till Gud. Utifrån denna aspekt finns ingen skillnad mot andra religioner. Denna webbplats har som mål att lägga fram ett antal bevis för giltigheten i detta påstående. Först måste det dock påpekas att det endast går att finna den sanna vägen genom att lägga känslor och fördomar åt sidan då dessa ofta gör oss blinda inför verkligheten. Då – och endast då – kommer vi vara förmögna att använda det intellekt som Gud har skänkt oss och med hjälp av det fatta ett rationellt och korrekt beslut.