Människor ”skapar” föremål genom att omskapa redan existerande ting till nya tillstånd och former. Ett träbord var från början ett träd i skogen och dess spik var järn långt ned i berget. Människor högg ned trädet och formade det till en bordsskiva med ben. De tog upp järnet, smälte det och hällde det i formar för att göra skruv och spik. Därpå satte de ihop alla stycken och det blev till ett bord.

Likaså var plaststolar till att sitta på en gång flytande olja långt ned i jorden. Det går inte att föreställa sig någon sittandes på flytande olja som man sitter på en stol. Men genom människans kunskap om att på kemisk väg förädla olja produceras plast och stolar görs för att sitta på.

Detta är vad människan är kapabel till: att omvandla vad som redan existerar. Hon kan inte skapa träd eller olja. När man talar om att tillverka olja avser man egentligen att utvinna olja. Oljan tillkom för miljoner år sedan genom geologiska processer. Människan har sedan pumpat upp den ur jorden och raffinerat den. Detsamma gäller träd. Även om människan planterar träd kan hon inte skapa de frön som träd växer ifrån.

Källa:
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? University of Wales