I allmänna ordalag är tron på en värld dold för människan inte enbart ett religiös varumärke eller ett sätt att tänka som i sig är fientligt inställt mot sunt förnuft. I själva verket härstammar den från en djup men likväl oförklarlig känsla av att vår vistelse i denna värld skall komma till ända.

Nästan alla människor har haft en upplevelse eller föraning av att våra jordiska strävanden till slut måste utmynna i en annan form av liv. Det kan vara en parallell osynlig värld, som vi ännu inte förstår (t.ex. hinduisk reinkarnation), en framtida omegapunkt där allt kulminerar eller bara en återkommande väntan på ett ultimat slut.

Var tar våra förhoppningar, minnen, drömmar och prestationer vägen efter döden? Vad händer med livets gnista och mänsklighetens historia? Vad kommer att göras åt detta ouppklarade jordliv där förtryckare, tyranner och brottslingar klarar sig undan straff? Hur kommer vi kompenseras för våra sorger och lidanden eller belönas för vår rättrådighet och positiva insatser?