Vi tror på de ursprungliga skrifterna som Gud uppenbarade till Abraham, Moses (Toran), David (Psalmerna) och Jesus (Evangeliet). Den slutgiltiga uppenbarelsen till människan är dock Koranen som sändes till profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom). Koranen finns bevarad i den form som den sändes ned på arabiska. Det finns endast en version av Koranen och den reciteras och memoreras alltjämt världen över. Dess innehåll är det slutgiltiga budskapet till människan med föreskrifter som omfattar alla livets skeenden och som passar alla folk under alla tider. Den talar om universum, dess beståndsdelar och vad som sker i det – jorden, solen, månen, stjärnorna, berg, vindar, hav, grönska, djur och människans utveckling från embryo till kroppsform. Ett av Koranens mirakel, och bevis för dess gudomliga härkomst, är att den inte motsäger sig etablerade vetenskapliga fakta.