Islams kärna är monoteism, tron på att det bara finns en Gud. Han har skapat allt som existerar men Han kan inte jämföras med Hans skapelse. Vi muslimer säger att enbart Gud är gudomlig och att Han ensam har skapat och styr över universum. Ingen annan. Han är den Allvetande och Allsmäktige, rättvis och barmhärtig.

Gud är inte en del av skapelsen och inte heller är den en del av Honom. Innebörden av denna exklusiva gudomlighet är att ingen och ingenting är värdigt att tillbes utom Gud, Skaparen och Upprätthållaren av allt som existerar. Ingen tillbedjan har någon mening om den faller utan för den monoteistiska läran.

Guds rätta namn är Allāh och Han är samma Gud som kristna, judar och andra monoteister känner.

Gud har sänt flera budskap till människan genom profeter och sändebud. Flera av dem är kända både för judar och kristna. Dessa är bland andra Adam, Noak, Abraham, Moses och Jesus. Må Guds frid vara över dem alla.