Det är väldigt olyckligt att islam idag har blivit synonymt med terrorism. Långt ifrån att förespråka terrorism är islam en fridfull religion vars fundament lär muslimer att upprätthålla fred och rättvisa världen över. Islam sanktionerar inte terrorism så som begreppet idag förstås i form av flygplanskapningar, gisslantaganden, tortyr och dödande av oskyldiga i syfte att uppnå politiska eller religiösa mål. Detta är inte de sätt som islam lär muslimer att lösa problem eller sprida religionen genom.

Det skall läggas på minnet att alla religioner har anhängare som är vilseledda och i rättvisans namn är det religionens lära som skall studeras då den är måttstocken med vilken anhängarnas handlingar döms som korrekta eller felaktiga.

Det är inte rätt att döma islam efter vilseledda eller okunniga muslimers handlande. Ej heller är det rätt att döma islam efter det förfallna och korrumperade tillstånd som genomsyrar den muslimska världen. Vad islam förkunnar är en sak och vad många muslimer nuförtiden gör den raka motsatsen. Det enda sätt som muslimer kan göra islam rättvisa är genom att studera dess ädla läror som tydligt predikas genom Koranen och profetens föredöme.

Den före detta popstjärnan Cat Stevens, numera känd som Yusuf Is­lam, har sagt:

Det är fel att döma islam i ljuset av avvikande muslimers beteende, som alltid kan ses i media. Det är som att säga att en bil är dålig om föraren är rattonykter…

Islam är en fridfull religion som uppnås genom underkastelse inför den Allsmäktige Skaparen, Gud. Islam talar för fred men samtidigt manas dess anhängare till att bekämpa förtryck. Kampen mot förtryck kan stundom kräva brukande av våld, ja, ibland måste våld användas för att uppnå fred.

Det råder inga tvivel om att islam tillåter krig under särskilda omständigheter. En religion eller civilisation som inte gör det kan inte överleva. Islam tillåter dock aldrig attacker mot oskyldiga, kvinnor eller barn. Islam förbjuder dessutom muslimer att ”ta lagen i egna händer”, vilket betyder att enskilda muslimer inte får bestämma vem eller vilka de vill döda eller bestraffa. Rättegångar och bestraffningar kan endast utfärdas av en legitim domare.

Källa:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.