Indonesien är ett av de länder till vilket islam spreds genom handelsmän.

Ett vanligt missförstånd är att islam inte haft så många anhängare världen över om religionen inte spridits med svärdet.

Följande bevis kommer klargöra att det inte är våld utan förnuft och logik som är anledningen till att islam spritts så vida.

 1. Islam har alltid respekterat andra religioner och Koranen påbjuder en viss form av religionsfrihet:

  Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt!

  Historikern dr. De Lacy O´Leary (1872-1957) säger:

  Historiker gör det klart att myten om fanatiska muslimer som med svärd i hand tvingade människor att konvertera är den mest absurda myt som historiker någonsin har förtäljt.1

  En annan känd historiker, Thomas Carlyle (1795-1881), skriver i boken Heroes and Hero worship:

  Ja, sannerligen ett svärd, men vilket svärd? Varje ny lära har i början dess plats i endast en man. Endast där finns den. En endaste man tror på den. Det är en mot alla. Reser han då svärdet skulle det inte göra honom nytta.

  Om islam spreds med svärdets hjälp var det ett ordets svärd. Det är endast den sortens svärd som kan erövra människors hjärtan. Om detta säger Koranen:

  Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning.2

 2. Med över 238 miljoner invånare är Indonesien världens fjärde folkrikaste land och har världens största muslimska befolkning. På bilden en moské på Sumatra. (Ridho Nur Imansyah 2008)
 3. Indonesien är det land som har den största muslimska befolkningen. Majoriteten utav invånarna i Malaysia är muslimer – utan att någon muslimsk armé har tågat in i varken Indonesien eller Malaysia. Det är ett historiskt faktum att Indonesien inte blev muslimskt på grund av att det erövrades, utan på grund av muslimska köpmäns höga moral. Trots att det i många länder inte längre finns ett islamiskt ledarskap har invånarna fortsatt att vara muslimer. Det samma kan sägas om Syrien, Jordanien, Egypten, Irak, Nordafrika, Balkan och Spanien. Detta visar vilken inverkan islam haft på ländernas befolkning, vilket står i motsats till västerländsk ockupation.
 4. Muslimer styrde Spanien (Andalusien) under 800 år. Under denna tid åtnjöt kristna och judar frihet att praktisera deras respektive religioner. Detta är ett historiskt faktum.
 5. Kristna och judiska minoriteter har överlevt i muslimska länder i Mellanöstern under århundraden. Länder som Egypten, Marocko, Palestina, Libanon, Syrien och Jordanien har en betydande andel kristna och judiska invånare.
 6. Muslimer styrde Indien under 1000 år och hade därför makt att med våld konvertera varenda indier till islam, men så skedde inte. Härav är fortfarande 80 % av den indiska befolkningen inte muslimer.
 7. På liknande sätt har islam spridit sig utefter Afrikas östkust utan att någon muslimsk armé satt sin fot där.
 8. Islamisk lag beskyddar minoritetens privilegierade status och detta är anledningen till att icke-muslimers plaster för dyrkan blomstat i den islamiska världen. Islamisk lag tillåter även den icke-muslimska minoriteten att installera egna domstolar som kan döma i familjerätt. Egendom och liv, oberoende av om det gäller muslimers eller ej, anses vara heliga.
Jamia Masjid i Las Vegas, USA.

Härmed står det klart att islam inte spritts med svärdets hjälp. Det påstådda svärdet har inte omvänt alla icke-muslimer i muslimska länder. I Indien, där muslimer styrde under 1000 år, är de fortfarande en minoritet. I USA och Canada är islam den snabbast växande religionen med över sju miljoner anhängare.

I The World’s Religions skriver prof. Huston Smith (1919-) om hur profeten Muhammad (över honom vare Guds frid och välsignelser) gav judar och kristna frihet under muslimskt styre:

Profeten formulerade ett dokument i vilket han stipulerade att judar och kristna ‘skall skyddas mot kränkningar och annat skadligt…’, och ‘de skall utöva deras religioner lika fritt som muslimer.’3

Smith poängterar att muslimer anser detta vara världshistoriens första deklaration för åsiktsfrihet och den modell som skall styra efterföljande muslimska stater.

Källa:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Ridho Nur Imansyah 2008: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjid_Agung.jpg

 1. Islam at the Crossroads, s. 8 []
 2. Koranen 16:125 []
 3. The World’s Religions, Huston Smith, Harper Collins, 1991, s. 256 []