Det är olyckligt att islam idag är synonymt med terrorism ty långt ifrån att förespråka terrorism är islam en fridfull religion vars fundament lär muslimer att upprätthålla fred och rättvisa världen över. Islam sanktionerar inte terrorism så som begreppet idag förstås i form av flygplanskapningar, gisslantaganden, tortyr och dödande av oskyldiga i syfte att uppnå politiska eller religiösa mål. Detta är inte de sätt som islam lär muslimer lösa problem eller sprida religionen genom. Det skall läggas på minnet att alla religioner har anhängare som är vilseledda och i rättvisans namn är det religionens lära som skall studeras då den är måttstocken med vilken anhängarnas handlingar döms som korrekta eller felaktiga.

Det är inte rätt att döma islam efter okunniga muslimers handlande. Ej heller är det rätt att döma islam efter det förfallna och korrumperade tillstånd som genomsyrar den muslimska världen. Vad islam förkunnar är en sak och vad många muslimer nuförtiden gör den raka motsatsen. Det enda sätt som muslimer kan göra islam rättvisa är genom att studera dess ädla läror som tydligt predikas genom Koranen och profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) föredöme.