Att kvinnan enligt Koranen bär slöja kan tyckas vara trivialt, i synnerhet i dagens västerländska samhälle, men islam tilldelar denna slöja både moraliska och laga betydelser. Islam har definierat män och kvinnors roller genom att tilldela plikter och rättigheter till varje kön. Syftet med detta är att upprätthålla en balans i samhället. När män och kvinnor rättar sig efter en islamisk klädkod bevarar de inte enbart deras egen värdighet och anseende utan bidrar även till ett lugnt och tryggt samhälle.

Det finns vissa riktlinjer för hur den muslimska kvinnan skall vara klädd. Hennes klädnad skall inte vara åtsittande eller genomskinlig på så sätt att den skönjer formen av det som täcks. Klädnaden måste likaså täcka hela kroppen, utom ansikte och händer. Detta klädsätt kallas för jilbāb och avser kvinnans yttre klädnad. Muslimska kvinnor klär sig inte modest för att lyda fäder, bröder eller den äkta mannen utan i åtlydnad av deras Skapare och Gud.

Kvinnor likväl som män förväntas enligt islam vara kyska och modesta och undvika alla sorters klädnader eller beteenden som kan inbjuda till sexuell attraktion. Båda könen är beordrade till att enbart lägga blicken på vad som är tillåtet för dem att se på. I Koranen talar Gud först till mannen och därpå kvinnan:

Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!1

De ytterligare kraven för kvinnan, i att dölja hennes naturliga skönhet, beror på att hon har ett större behov av integritet. Förutom i sällskap med nära släktingar måste kvinnan täcka hela kroppen med löst sittande klädesplagg, ansiktet och händerna undantagna.

I Koranen kan vi läsa varför Gud har föreskrivit dessa särskilda regler – som att bära slöja – för kvinnan:

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.2

Källor:
al-Jumah, Discover Islam. www.islamhouse.com; Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 24:30-1 []
  2. Koranen 33:59 []