Muslim blir du genom att säga trosbekännelsen: ”Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyrka utom Gud och att Muhammad är Guds sändebud.” Vilket på arabiska blir: ”ashadu an lā ilāha illa-llāh, wa ashadu anna muhammadan rasūlu-llāh.”

 
Vill du komma i kontakt med någon som kan hjälpa dig att konvertera till islam kan du göra det via denna karta över Sveriges moskéer och böneplatser.