Denna genomgång inleds med en teoretisk del som följs av ett praktiskt exempel över hur bönen utförs.

När du sett denna film vet du:

 – vilka bönens pelare är,
 – vad som gör bönen ogiltig
 – hur man ber i praktiken.

Källa: Arkān ul-Islām, Shaykh al-Jibrīn.